Kategorier

Om Gapøya

 

gapya0243yn.jpg

Gapøya er ei øy ytterst i Kvæfjorden, i Kvæfjord kommune. Øya har et areal på 4,5 km² og det høyeste punktet på øya er Skardholtan som ligger 270 meter over havet.

Sørenden av Gapøya var tidligere bebodd, men er nå fraflyttet, og eiendommene brukes nå som fritidseiendommer. Nord for Gapøya ligger Gapøyholman som består av Storholmen og noen mindre holmer. Holmene og utmarka på Gapøya er i dag vernet som naturreservat, og det er forbudt å gå i land på holmene mellom 1. mai og 15. juli.

Det finnes spor fra bosetting på øya helt tilbake til steinalderen, men dagens bygningsmasse er hovedsaklig fra siste del av 1800-tallet og tidlig 1900-tall. I tillegg til de vanlige bolighusene med tilhørende fjøser og uthus, står fortsatt butikken og poståpneriet på øya slik som den var. Samfunnshuset på øya – som også ble brukt som skolebygning – er ombygd til fritidsbolig. Øya hadde tidligere strøm, men denne forsvant etter et kabelbrudd på 90-tallet. I dag brukes derfor aggregat og solcellepaneler for å få strøm i husene.

Gapøya er et fantastisk sted for den turglade, og man kan velge blant de helt enkle turene og de litt mer krevende turene – selv om alle er overkommelig for de fleste. Havet gir også gode muligheter for fiske.

Reklame