Kategorier

Gapøyholman

sommer-2006-093.jpg


Gapøyholman består av Storholmen, som er ca. 1 km lang, og Småholman som er noen mindre holmer som ligger øst for Storholmen.

Oppå holmene er det fattig heivegetasjon. På sørsiden av Storholmen finnes det frodige enger og rullesteinstrender.

Før i tida ble Gapøyholman brukt som beite for sauer og vær (?). Det har alltid vært tradisjon å plukke måkeegg i mai måned, en tradisjon som fortsatt holder stand. Når man er ferdig å plukke egg, blir de fordelt etter et spesielt system.

Reklame