Kategorier

Historikk

Gapøya på slutten av 1800-tallet
Gapøya på slutten av 1800-tallet

Gapøya er en øy som ligger ytterst i Kvæfjorden. Funn tilsier at Gapøya har vært bebodd siden steinalderen. Viktigste næringsvei oppgjennom tidene har vært jordbruk og fiske. I dag er det 8 eiendommer med påstående bygninger, de fleste fra sent 1800-tallet. I tillegg har det har også vært drevet med handel, post og fiskemottak. I 1934 bele det bygd kai til lokalbåttrafikk og fiskemottak. I tidligere tider har det bodd mer enn 40 mennesker på Gapøy. Fra ca. 1960 begynte folketallet å gå ned, de siste flyttet fra øya i 1971.

(Kilde: Kjell-Ola Kind)

Folketall på Gapøya

1801: 15
1865: 36
1875: 48
1900: 56
1946: 37
1954: 23
1960: 21
1970: 8


Reklame