Kategorier

Leserbrev fra Gapøya

Fra Gapøy
Herr Redaktør

Forøvrig vil en ha sakt att en av den lille klinken på Finnsæter ha kjent innholdet av Det åttende bud.

I anledning en artikel i Deres ærede blad av 4. Januar med overskrift Lysglimt fra Vestre Kvæfjord med underskriften Kvæfjæring. Vil jeg bedde om et tilsvar. Da en begynder artikellen skulde en tru att det hvar gleden ved att få elextris lys en ville tilkjennegji på den måten, men da blev en skufet, Hensikten hvar jo bare en Nyttårshilsen fra Finnsæter til os på Gapøy, som nevnt i artikelen sat de jo i osende parafinlamper og talgelys og hele artikelen bare jo præg av at osen har godt til hodet.Skribenten har jo serli flesket seg ved noen artikler skrevet i H.T. (Harstad Tidende) om Gapøy og folket der. Kjentmans settevikatet kjender vi til. – Det går jo ut på og sværte til stedet Gapøy og folket der tras i att de ingen ting har jort værken Dem eller stedet Finnsæter og ingen ting har med avisartikelen og jøre.

Og de som har skrevet det, du vet sikkert hva De har skrevet om.

De nevner årsaken, at vi ikke blir med i utbyggingen av lysnettet. Du trur at de er mange og att en har banket på gale trommer og sat sitt lille samfunn i et perspektiv som ikke har medført riktigheten, ja så frek er du virkeli og sende det til H.T.

Men for at du ikke skal dø i din uvidenhet skal jeg få att gjøre H.T. lesende kjent med det virkelige forhold. En kabel til øya koster ca. 80 000. Linjen til Finnsæter kr. 110 000.

Når en da tar får seg innbyggerantallet Gapøy – 6 naboer 23 menesker Finnsæter – 3 naboer 12 menesker Har du nu samenlignet hvem har været storforlangende?

Du skriver så freidi om at kabelen koster mer enn Gapøyfolket, men nevner ingen ting om linjen til Finnsæter.

Dit tips til os på Gapøy, hvad hvi først burde gjøre, returnerer vi med glede, vi har alle naboer hær godt van og tørkeperioder er det ikke mangen fårsjel på her en andre steder, det og ro over fjorden og hente drikkevan er bare noe tøv som kun du kan servere.

Din påstan om lånte barn fra Finnsæter er jo det rene tul. Vedkommende som flytet derifra såg vel sin rene undergang. Ved att bo der lenger blant sine landshøvdinger.

Slutli hvil jeg bare jøre deg kjent med att for siste ordet fra vår side er ennå ikke sakt om dit skriveri.

————————————————————————
Det åttende bud = Du skal ikke lyve
En ny sjøkabel til Gapøy i dag ville kostet 3 000 000, i motsetning til 80 000 da.
————————————————————————

Dette er kladden til et avisinnlegg funnet i gamle notisbøker om konflikten mellom Gapøy og Finnsæter angående strøm. Skrevet rundt 1954. I den samme notisboka kunne vi finne et annet notis som går ut på litt av det samme:

Men Finsæter folket kan regne med stop med leveranse her fra av høy, poteter og grønsaker m.m. som det har været stor efterspørsel efter også siste sommer. Vi vil iværtfall ta betenken på at levere noe til disse medmenesker som er helseskadlig.

Reklame