Kategorier

Post på Gapøya

p7010045.jpg
Poståpneriet slik det fremstår nå.

9414 GAPØY
01.07.1901: poståpneri, poståpner: Ds.eksp. og gårdbruker Ole Kind (f. 1855)
1908: navn endret fra Gapøen til Gapøy
15.03.1922: poståpner: Jacob Kind
15.08.1933: poståpner: Ds.eksp. Bernhard Kind (f. 1903)
01.08.1970: brevhus I, brevhusstyrer: Johan Johansen (f. 1924).
01.10.1971: nedlagt

Reklame